top of page

Λογισμικό για μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένες Λύσεις Λογισμικού και Υπηρεσιών για Μεγάλες Επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής

για το Δημόσιο Τομέα

SingularLogic @ Health Sector

Είμαστε παραδοσιακά, ο μεγαλύτερος προμηθευτής και υλοποιητής Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής (Business Integrator) στη αγορά του μεγάλου Ιδιωτικού Τομέα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βαλκάνια και Μέση Ανατολή, με ισχυρή εμπειρία στον τομέαΥγείας.


Η SinglarLogic μέσω του Επιχειρηματικού Τομέα EnterpriseDIS δραστηριοποιείται δυναμικά στον τομέα Υγείας παρέχοντας εξειδικευμένες και καινοτόμες Λύσεις και Υπηρεσίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που καλύπτουν όλες τις εξειδικευμένες ανάγκες για :

 • Νοσοκομεία και Μαιευτήρια

 • Κλινικές

 • Ιατρικά και Διαγνωστικά Κέντρα

 • Ομίλους Υγείας που προσφέρουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης (μέσω διαγνωστικών κέντρων, μονάδων πρωτοβάθμιας εντός νοσηλευτηρίων, πολυιατρείων και εργαστηρίων)

 • Μεμονωμένα Ιδιωτικά Ιατρεία διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων

 • Συνεργαζόμενα Ιδιωτικά Ιατρεία

 • Μεμονωμένα Εργαστήρια

Σκοπός μας είναι, αξιοποιώντας την Τεχνολογία να δημιουργήσουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τους Οργανισμούς Υγείας, καθώς και να διασφαλίσουμε ότι η επένδυση των οργανισμών αυτών στην Τεχνολογία αποτελεί για τους πελάτες μας μία κερδοφόρα ενέργεια (return of investment). Διαθέτουμε την κατάλληλη υποδομή τόσο από άποψη τεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων όσο και από άποψη τεχνογνωσίας και κατάρτισης ομάδας συμβούλων έχοντας δημιουργήσει μία εξειδικευμένη ομάδα Healthcare Business Unit για την λειτουργία και υποστήριξη όλων των προσφερόμενων λύσεων.


Για την υποστήριξη αυτής της δραστηριότητας η SingularLogic έχει δημιουργήσει ένα πρωτοπόρο Ψηφιακό Νοσοκομείο, ένα πρότυπο Μοντέλο Διαχείρισης Νοσοκομείου, "Model Hospital Management System" με απώτερο στόχο την καλύτερη και εγκυρότερη εξυπηρέτηση των ασθενών κατά την διάρκεια της επαφής τους με έναν Οργανισμό Υγείας.

Οι λύσεις και υπηρεσίες

Στόχος μας είναι να καλύψουμε όλες τις εξειδικευμένες επιχειρησιακές ανάγκες ενός οργανισμού υγείας συντελώντας με αυτό τον τρόπο καθοριστικά στην βελτίωση της καθημερινής του λειτουργίας, μέσω της βέλτιστης χρήσης συστημάτων και τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Συγκεκριμένα, παρέχουμε:


Εξειδικευμένη λύση SingularLogic για τη "Διαχείριση Νοσοκομείων", το Model Hospital Management System (MHMS), βασιζόμενη σε πλατφόρμα SAP:


Συγκεντρωτικά και με έναν ενιαίο τρόπο σε ένα πρότυπο μοντέλο διαχείρισης νοσοκομείων, υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες ενός οργανισμού υγείας. Η ολοκληρωμένη λύση, μπορεί αφού εγκατασταθεί να διαχειριστεί από τον ίδιο τον πελάτη, είτε να λειτουργήσει υπό την μορφή παροχής υπηρεσιών Outsourcing. Αυτή η νέα φιλοσοφία συντελεί στην δημιουργία:

 • Ομοιογενούς διαχείρισης όλου του φάσματος υπηρεσιών υγείας : ασθενών, κτηρίων, υλικών, λογιστηρίου, κλινών

 • Κοινών δομών, διαδικασιών και δεδομένων - όταν η λειτουργία γίνεται σε πάνω από ένα Νοσοκομεία.

 • Επέκτασης σε νέα νοσοκομεία σε Ελλάδα & εξωτερικό με το ίδιο μοντέλο λειτουργίας.

CASE STUDY : ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ MODEL HOSPITAL

Ενδεικτικό έργο της νέας μας φιλοσοφίας είναι το "SingularLogic Model Hospital System" στον Όμιλο Υγεία.

Εξειδικευμένες περιφερειακές λύσεις, εφαρμογές και υπηρεσίες ΙΤ & Τηλεπικοινωνιών

Λύσεις και υπηρεσίες ικανές να υποστηρίξουν τον πολύπλοκο αλλά και απαιτητικό μηχανισμό ενός οργανισμού Υγείας συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία αυτού και μπορούν να λειτουργήσουν είτε ανεξάρτητα είτε ως μέρος του Model Hospital Management System:


Ι.Τ. Solutions

 • Smart Card Solution - Έξυπνες Κάρτες Αναγνώρισης Χρήστη

 • PACS (Picture Archive Communication System) αποθήκευση και γρήγορη ανάκτηση διαγνωστικών εικόνων

 • Σύστημα Αυτόματης Ψηφιοποίησης Ιατρικών Αναφορών - Αυτόματο Σύστημα Υπαγόρευσης, Health Dictate

 • Σύστημα Κράτησης Ραντεβού για εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς

 • Ψηφιακή Αρχειοθέτηση Ιατρικών Εγγράφων

 • Bedside Terminals

 • Σίτιση & Διαιτολόγιο: Πλήρης διαχείριση διαιτολογίου ασθενών

Telephony Solutions

 • Σύστημα Άμεσης Τηλεειδοποίησης Ιατρών, Health Alert/Blue Code

 • Contact Centers & IP Telephony

Yπηρεσίες Outsourcing


SingularLogic Outsourcing Services Enterprise Value Program (EVP)


Υπηρεσίες που αφορούν στη κεντρική διαχείριση εφαρμογών, επικοινωνιών, συστημάτων πληροφορικής αλλά και επιχειρησιακών διαδικασιών.


To SingularLogic Outsourcing Services Enterprise Value Program (EVP) παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να αναθέσει /ή να μεταφέρει στην SingularLogic ως εξωτερικό συνεργάτη, μία ή πολλές από τις βασικές λειτουργίες που αφορούν στη κεντρική διαχείριση εφαρμογών, επικοινωνιών, συστημάτων πληροφορικής αλλά και επιχειρησιακών διαδικασιών της επιχείρησής ή οργανισμού του, υπό την μορφή Outsourcing. Στόχος είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την επιχείρησή του μειώνοντας έτσι το κόστος των καθημερινών λειτουργιών. 

bottom of page